ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะ ประเทศไทย 8 มิถุนายน 2015

ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเหล่านี้และข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (ต่อไปในที่นี้เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ") รวมถึง นโยบายด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว บังคับใช้กับข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา ในฐานะผู้ให้บริการ (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" "เรา" หรือ "ของเรา" – ดูรายละเอียดด้านล่าง) กับคุณ ในฐานะผู้ซื้อบริการที่เราจัดหา "บริการ" หมายถึงการจัดหาคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กล่าวคือ เนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ (เช่น แอปพลิเคชั่น วอลล์เปเปอร์ เกม เสียงตลก และเรียลโทนต่าง ๆ) ผ่านทางบริการ ส่งข้อความสั้น (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "SMS") ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (แบบเคลื่อนที่) เว็บไซต์นี้หรือแว็บไซต์ ("ไซต์") และ/หรือผ่านทางวิธีการอื่นใด ก็ตามในการส่งคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ รวมถึงนโยบายด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว ยังใช้กับการใช้งานไซต์ต่างๆ ด้วย

การใช้ไซต์และ/หรือการลงทะเบียน (หนึ่งใน) บริการและ/หรือการยอมรับคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ/หรือ (หนึ่งใน) บริการเป็นการแสดงการยอมรับ ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ รวมถึง นโยบายด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณได้อ่านและมีภาระ ผูกพันภายใต้ข้อตกลงและนโยบายเหล่านี้แล้ว

สำหรับคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และบริการบางอย่าง อาจมีการใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ อย่างเช่น ข้อตกลงและเงื่อนไขของเกม ระเบียบและคำแนะนำในการโต้แย้ง ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "ข้อตกลงและ เงื่อนไขเพิ่มเติม") การลงทะเบียน (หนึ่งใน) บริการและ/หรือการยอมรับคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ/หรือ (หนึ่งใน) บริการเป็นการแสดงการยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง และคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณได้อ่านและมีภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้

หากเกิดความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะกับข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

ผู้ให้บริการมีสิทธิตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบหน้าเหล่านี้เป็นประจำ

1.ประเทศ

บริการได้รับการจัดหาในประเทศไทย

2.ผู้ให้บริการ

บริการได้รับการจัดหาให้แก่คุณโดย:

Funclub เป็นชื่อทางการค้าของ IDNA B.V.
Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, The Netherlands
หมายเลขทะเบียนการค้า: 34377401
หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม: NL8219.00.122.B01
อีเมล: info.th@fun-club.mobi
โทรศัพท์: 021158814

 3.บริการ

นี่คือการสมัครใช้บริการคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ดีที่สุด เมื่อทำการลงทะเบียนกับบริการนี้ คุณจะได้รับการเข้าถึงแบบไม่จำกัดสู่พอร์ทัลคอนเทนต์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเช่น ตัวอย่างภาพยนตร์ ข่าวซุบซิบ ริงโทน วอลล์เปเปอร์ วิดีโอ เรื่องตลก และอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่จะนำคุณไปยังพอร์ทัลคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื้อหาของพอร์ทัลคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.การเข้าถึงบริการ ความพร้อมใช้งาน และอายุ

ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้พำนักอาศัยตามกฎหมายของ <ใส่ประเทศ> ซึ่ง (1) มีอายุครบ 16 ปี และ/หรือได้รับ ความยินยอมจากผู้ปกครอง (คนใดคนหนึ่ง) และ/หรือเจ้าของบัญชีให้ทำการลงทะเบียนและใช้บริการในนามของตน และ (2) ยอมรับที่จะอยู่ภายใต้ ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะเหล่านี้ในนามของผู้ปกครองและ/หรือเจ้าของบัญชีข้างต้นและในนามของตนเอง การที่คุณลงทะเบียน และ/หรือใช้บริการเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะแล้ว และคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลง ที่ใช้ในสถานการณ์ของคุณ ดังที่ระบุข้างต้น

5.ค่าบริการ

เราจะแจ้งค่าบริการที่เกี่ยวข้องให้คุณทราบผ่านทางบริการและไซต์ต่าง ๆ

ค่าบริการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:

ข้อความต่อสัปดาห์, 10 ยูโรต่อข้อความ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจะเรียกเก็บผ่านทางใบเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์จากผู้ให้บริการเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหากคุณมีการสมัครใช้บริการ หรือผ่านการหักเงินจากบัตรเครดิตหากคุณไม่ได้สมัครใช้บริการ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการข้อความตัวอักษร/WAP/GPRS/UMTS หรือค่าบริการ ดาวน์โหลดจากผู้ให้บริการเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่แยกต่างหาก

6. รหัสอย่างย่อ คำสำคัญ และ URL ของไซต์ต่างๆ

เราจะแจ้งรหัสอย่างย่อ คำสำคัญ และ Uniform Resource Locator (URL) ที่เราใช้สำหรับบริการของเราและบนไซต์ต่างๆ ให้คุณทราบผ่านทางบริการ และไซต์ต่างๆ หากมี

7.การยกเลิกและการยุติ บริการลูกค้า และจุดติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์

เรานำเสนอข้อมูลให้แก่คุณบนไซต์และ/หรือผ่านทางบริการ หากคุณต้องการยกเลิกการใช้บริการของเรา คุณสามารถทำได้โดย:

- การส่ง STOP ไปที่ WA 4541119

- การติดต่อบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล: info.th@fun-club.mobi หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์: 021158814

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามโดยเฉพาะ คุณสามารถส่งอีเมลมายังบริการลูกค้าของเรา (info.th@fun-club.mobi) คุณยังสามารถโทรศัพท์มาตาม หมายเลขบริการของเรา 021158814