นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FunClub ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของ IDNA B.V. (ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “เรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณได้ทำการลงทะเบียน ใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือมีคำถามถึงเรา

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการประมวลนั้น ประกอบด้วยประเภทของข้อมูลดังนี้:

 

 

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เมื่อคุณมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูหัวข้อ “คุกกี้” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านบนตราบเท่าที่จำเป็นตามจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 

 

เหตุผลต่าง ๆ สำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณคือการที่คุณให้ความยินยอมในการดำเนินการประมวลผลบางอย่าง โดยใช้ข้อมูลของคุณซึ่งขึ้นกับสถานการณ์ สำหรับความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของคุณที่เป็นข้อตกลงร่วมกับคุณ และการบังคับใช้ของข้อตกลงนี้ และ/หรือผลประโยชน์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่น ได้มีอธิบายไว้ด้านบนแล้ว

 

การมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

 

ในการมอบบริการของเราและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวประมวลผลของบุคคลที่สาม ตัวประมวลผลเหล่านี้ทำงานให้เรา และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราและเพื่อเราเท่านั้น

 

เรายังสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ ผู้ให้บริการเกทเวย์และ/หรือผู้ให้บริการชำระเงิน ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการประมวลผล รวมถึงการเก็บค่าชำระและการคืนเงิน เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ร่วมกับคุณและปฏิบัติตามอำนาจกฎหมายและมาตรการใด ๆ ก็ตามที่บังคับใช้

 

หากเราถูกขายต่อ หรือถูกซื้อกิจการ หรือมีการควบรวมบริษัทร่วมกับบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามได้เข้าควบคุมบริการของเราบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น ในกรณีที่เกิดการล้มละลาย เรามีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้บุคคลที่สามนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่าบุคคลที่สามนี้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

ท้ายที่สุด เราสามารถมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บุคคลที่สามได้หากเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นสิ่งจำเป็นตามกฎหมายหรือคำตัดสินของศาล หรือเพื่อปกป้องหรือพิทักษ์สิทธิ์ของเรา

 

ความยินยอมของผู้ปกครอง

 

สำหรับเยาวชนอายุน้อยกว่า 16 ปี เราจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองหรือตัวแทนทางกฎหมายมาให้ความยินยอมก่อนที่จะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการส่งมอบถึงเราโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าว เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังรับรู้ถึงกรณีที่เป็นปัญหา

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

 

เราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชาติพันธุ์, ศาสนา หรือสุขภาพ) หากคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวแบบพิเศษนี้แก่เรา เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทันทีที่รับรู้ถึงกรณีดังกล่าว

 

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก EEA หรือประเทศของคุณเอง

 

คุณยอมรับว่าเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามในประเทศอื่น ๆ เพื่อทำการรวมศูนย์ไฟล์ และ/หรือทำการประมวลผล (ดำเนินการ) ตามที่ได้อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัว บางประเทศเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณถึงประเทศนอก EEA เมื่อได้รับอนุญาตตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักกฎหมายนั้น เพื่อรับประกันว่าสิทธิ์ของคุณจะได้รับการปกป้องในลักษณะเดียวกับการปกป้องภายใน EEA นอกจากนี้ หากคุณใช้บริการของเราขณะที่อยู่นอก EEA ข้อมูลของคุณสามารถถูกถ่ายโอนไปนอก EEA เพื่อให้เราสามารถให้บริการได้ เมื่อได้ทำการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เท่ากับคุณยอมรับที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นประเทศนอก EEA เพื่อจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ด้านบน เราจะมอบรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องแก่คุณ หากคุณร้องขอมาถึงเรา

 


ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

 

เราไม่เก็บข้อมูลของคุณนานเกินความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่อธิบายในนโยบายนี้

 

การเข้าถึง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและร้องขอให้เราทำการแก้ไข ลบ หรือจำกัดข้อมูลเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูล สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสิทธิ์ในการพอร์ทข้อมูลด้วย หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณสามารถส่งอีเมลมาที่: info.th@fun-club.mobi.

 

นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องกับหน่วยงานที่ควบคุมดูแลด้วยเช่นกัน

ความปลอดภัย

 

เราจะรักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ และจะใช้มาตรการทางเทคนิคและในทางองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่สามารถยืนยันว่าข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านเครือข่ายการสื่อสารอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือจะปลอดภัยได้ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลนี้ และคุณยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของการใช้เครือข่ายการสื่อสารอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งมอบข้อมูลด้วยตัวเอง

 

คุกกี้

 

เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่คุณมีต่อเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้เพื่อการนี้ โดยคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางอยู่บนช่องเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของคุณในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในภายหลังและทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีลักษณะพิเศษบางอย่าง เราจะไม่ทำการรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากคุกกี้

 

เราใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 

 

 

คุณสามารถหยุดการวางคุกกี้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อไม่ให้มีการเก็บคุกกี้ใด ๆ อีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถลบข้อมูลทั้งหมดซึ่งถูกเก็บไว้ก่อนหน้าด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ดูที่ฟีเจอร์ “ช่วยเหลือ” บนเบราว์เซอร์ของคุณ เราขอให้คุณตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหน้าเพจบางเว็บของเว็บไซต์เราจะสามารถเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานคุกกี้แล้วเท่านั้น และโปรดตระหนักว่าการบล็อกคุกกี้อาจส่งผลให้คุณถูกปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการบางอย่างของเราด้วย

 

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับนโยบายนี้ เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา

การติดต่อ

 

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อ ลิขสิทธิ์ถูกต้อง FunClub ▪ IDNA B.V. ▪ Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, The Netherlands หรือส่งอีเมลของคุณมาที่ info.th@fun-club.mobi.